Detail dvoudenního semináře

Raketový trénink: Explozivita, reaktivní síla a rychlost

Instruktor Honza Šebek, Viktor Konečný | Místo Praha | Trvání 2 dny

Trénink plyometrie, výbušnosti a rychlosti jako klíč k maximálnímu sportovnímu výkonu. Tento dvoudenní seminář je primárně zaměřen na rozvoj explozivity a reakčních schopností sportovců a je určený zejména pro silové a kondiční trenéry. Silový trénink je dnes již nedílnou součástí sportovní přípravy, ale často rozhoduje především rychlost, s jakou je sportovec schopen sílu produkovat. Ve většině týmových sportů dominují sportovci, kteří jsou nejen silní, ale také rychlí, výbušní a umějí rychle změnit směr pohybu a reagovat na vnější podněty. Kromě sportovního výkonu jsou mnohé variace plyometrických cvičení vhodné pro rehabilitační účely a měly by být nedílnou součástí bezpečného návratu do plné sportovní zátěže.

Mobilita & flexibilita

Během semináře se budeme věnovat teorii plyometrie a jakým způsobem ji vhodně využít v tréninku sportovců různých věkových kategorií. Zaměříme se na funkci cyklu natažení a zkrácení (stretch-shortening cycle). Zejména jakým způsobem nám tento cyklus ovlivňuje výběr a využití konkrétních plyometrických cviků v rámci jednotlivého tréninku, ale i z pohledu dlouhodobého tréninkového plánu. Probereme volbu cviků a celkové zatížení během off-season i in-season, kdy je cíl obou fází ve většině případů rozdílný. Je před námi nabitý víkend plný informací, zkušeností, praxe a vůbec toho nejlepšího, co jsme během naší praxe nasbírali.

Současně nás čeká i obsáhlá praktická část, ve které se budeme zabývat metodami a technikami, které pomohou trenérům rozvíjet klíčové explozivní a reaktivní schopnosti svých sportovců. Zaměříme se na silově rychlostní křivku, využití techniky velocity based training (VBT) v praxi, akceleraci, změnu směru pohybu a agility. Otestujeme vertikální výskok na skokanské platformě a podrobně si popíšeme jednotlivé možnosti testů včetně countermovement jump, squat jump a RSI. V rámci celého dvoudenního semináře pokryjeme detailně následující bloky:

Blok A – TEORIE PLYOMETRIE
V tomto bloku probereme základní principy plyometrie, včetně teorie strech-shortening cyklu a jeho využití při plyometrických cvičeních. Připomeneme si, jak elasticita svalů ovlivňuje úspěšnost plyometrického tréninku a projdeme si další možné aspekty, které na ni mohou mít vliv. Dále se budeme věnovat správnému nastavení plyometrických cvičení v rámci tréninkové jednotky a dlouhodobějšího plánu, abychom maximalizovali jejich účinnost a minimalizovali riziko zranění.

Blok B – TESTOVÁNÍ
V tomto bloku se zaměříme na různé metody testování, které jsou užitečné nejen pro určení úrovně výkonnosti a sledování pokroku při plyometrickém tréninku, ale také pro monitorování procesu rehabilitace po zranění. Podrobně si vysvětlíme testy, které ověřují explozivitu, reaktivitu, rychlost a další dílčí aspekty. Budeme také diskutovat o tom, jak správně interpretovat výsledky testů a jak je použít k tvorbě tréninkového plánu a rehabilitačního programu.

Blok C – ABSOLUTNÍ A EXPLOZIVNÍ SÍLA
V rámci tohoto bloku se zaměříme na tréninkové koncepty a metody s využitím odporu, které pomohou rozvíjet absolutní a explozivní sílu. Důležitou součástí bude také přenos těchto schopností do dalších oblastí tréninku, například do plyometrického tréninku nebo tréninku rychlosti. Prakticky si ukážeme, jak metodicky postupovat při učení základních prvků vzpírání – především přemístění. A jak vzpírání úspěšně zařadit v rámci individuálního i skupinového tréninku např. v rámci klubového prostředí. Mimo jiné si prakticky vysvětlíme, jakým způsobem do tréninku zařadit práci s medbally. Probereme jednodušší varianty v sagitální rovině (front toss) až po ty náročnější s rotací (punch, scoop).

Blok D – PLYOMETRIE
Tento blok bude orientovaný na praktickou aplikaci plyometrického tréninku pro obě poloviny těla, s důrazem na individuální přístup a specifické požadavky sportovců. Bude se věnovat výběru vhodných cviků, správné technice provedení a minimalizaci rizika zranění. Tento blok je užitečný nejen pro sportovce, ale také pro rehabilitační programy.

Blok E – RYCHLOST 
Blok E se zaměřuje na rozvoj rychlosti sportovců různých disciplín. Budeme se věnovat metodám tréninku a metodickým doporučením pro efektivní rozvoj různých druhů rychlosti v individuálních i týmových sportech. Probereme, jakým způsobem přizpůsobit cviky a drilly pro rozvoj rychlosti a agility specifickým potřebám každého sportovce. V rámci praktické části akcelerace se zaměříme na nácvik lineární startovní pozice i na starty bokem – crossover a open up pozice. Zaměříme se na techniky pro zlepšení akcelerační a maximální rychlosti. Pro testování akcelerace využijeme fotobuňky. Kromě lineární rychlosti bude součástí praktické části i aplikace cviků rozvíjející rychlou změnu směru (COD) a reakční složky na vnější i vnitřní podněty (Agility). 

 

Cena: 8.900,-
Cena Early Bird při platbě do konce června 2024: 7.900,-
Místo konání: Sportcentrum Koráb, Krejčího 2377, Praha 8
Datum konání: 12. října 9:00 – 16:30, 13. října 9:00 – 16:00

Aktuální termíny

semináře Raketový trénink: Explozivita, reaktivní síla a rychlost

Od 12. října 2024
Do 13. října 2024
DZIM, centrum Korab
Krejčího 2377/2b, Praha 8
8900 Kč
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub

Nenašli jste požadovaný seminář?

Neváhejte nás kontaktovat a my se vám ozveme s nabídkou individuálního kurzu.

kontaktujte nás button arrow right