— Detail semináře

Tlak a silový trénink

Instruktor Honza Šebek, Viktor Konečný | Max. účastníků 15 | Místo Praha | Trvání 4,5 h

Tlaková síla a především její pověstný král bench press se v tělocvičnách napříč celým světem těší velké oblibě. Tlakové cviky ovšem nabízejí mnohem širší spektrum variant využití pro běžnou populaci i profesionální sport. Především vertikální formy tlaků jsou nezbytnou součástí skládačky pro zdraví, mobilitu a sílu našich ramen i lopatek. Právě jejich tréninkové kombinace s častěji zařazovanými horizontálními variantami budou velké téma diskuze. Na našem workshopu se dále podíváme na to, jakým způsobem optimálně zařadit tlakové cviky do silového trénink pro optimální a bezpečný progres. V rámci anatomické části se zaměříme na roli ramenního pletence, a jakým způsobem ho u tlakových cviků co nejlépe chránit. Seminář bude zaměřen na následující okruhy:

Mobilita & flexibilita
 • S kým a proč zařadit tlak do silového tréninku
 • Teorie bench pressu – mechanika, rizika a tipy
 • Funkce ramenního pletence u tlakových cviků
 • Nastavení optimální techniky u tlakových cviků
 • Programming a plánování tréninkové cyklu u tlakových cviků
 • Případná omezení u tlakových cviků a jak s nimi pracovat
 • Bench press a ostatní horizontální tlaky v praxi
 • Doplňkové tlakové cviky pro komplexní rozvoj

Aktuální termíny

semináře Tlak a silový trénink

Aktuálně nejsou dostupné žádné termíny

Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub

Nenašli jste požadovaný seminář?

Neváhejte nás kontaktovat a my se vám ozveme s nabídkou individuálního kurzu.

kontaktujte nás button arrow right

— Detail semináře

Mrtvý tah od A do Z

Instruktor Honza Šebek, Viktor Konečný | Max. účastníků 15 | Místo Praha | Trvání 4,5 h

Mrtvý tah je dnes již legendou silového tréninku. Jeho správné technické provedení je ale výrazně podřízené individualitě každého z nás. Detailně si projdeme možné anatomické odchylky a jak s nimi lze pracovat. Probereme jakou funkci plní konkrétní segmenty a svalové skupiny. Teoretickou část uzavřeme programmingem na využití tahu pro běžnou populaci, obecnou sportovní přípravu, ale i specifický silový trénink tahu. V praktické části se zaměříme na rozdíly mezi konvenčním a sumo tahem. Detailně si prakticky předvedeme a vyzkoušíme bilaterální a unilaterální varianty tahů a cviků na zadní řetězec.

Mobilita & flexibilita
 • Proč je mrtvý tah jedním z nejvíce využívaných cviků na světe
 • Jaké jsou benefity, rizika a nejčastější chyby při mrtvém tahu
 • Základní anatomie důležitá pro pochopení biomechaniky mrtvého tahu
 • Faktory ovlivňující nastavení individuální techniky mrtvého tahu
 • Programming a periodizace tahového tréninku pro sportovce i běžnou populaci
 • Sumo vs. konvenční mrtvý tah
 • Funkce zadního řetězce a možnosti zatížení
 • Praktický nácvik kyčelního ohybu, mrtvého tahu a jeho unilaterálních a bilaterálních variant
 • Zásobník cviků od regrese až do postupné progrese

Aktuální termíny

semináře Mrtvý tah od A do Z

Aktuálně nejsou dostupné žádné termíny

Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub

Nenašli jste požadovaný seminář?

Neváhejte nás kontaktovat a my se vám ozveme s nabídkou individuálního kurzu.

kontaktujte nás button arrow right

— Detail semináře

Kompletní průvodce dřepem

Instruktor Honza Šebek, Viktor Konečný | Max. účastníků 15 | Místo Praha | Trvání 4,5 h

Dřep je jedním z nejzákladnějších lidských pohybů a jeho přenositelnost do sportu i běžného života je neoddiskutovatelná. Bohužel se i přes kvantum informací, které o dřepu máme, stále vyskytuje velké množství mýtů kolem správné techniky a negativním přínosu pro naše zdraví a výkon. V teoretické části našeho workshopu si podrobně probereme jakou roli hrají anatomické faktory každého z nás a jak tomu lze trénink přizpůsobit. Vysvětlíme si typy dřepů, jejich potenciální výhody a nevýhody, abychom bezpečně dokázali určit optimální variantu. Po ukázce periodizace bude následovat obsáhlá praktická část, kde si vyzkoušíme bilaterální i unilaterální variace dřepů vhodné pro začátečníky a profesionální sportovce.

Mobilita & flexibilita
 • Proč bychom měli dřepům věnovat dostatečnou pozornost
 • Základní anatomie pro pochopení biomechaniky dřepu
 • Působení sil v dřepu – externí a interní moment síly
 • Jaké jsou nejčastější chyby při dřepování
 • Správné nastavení dřepu a identifikace nedostatků
 • Programming a periodizace dřepů v rámci obecného i specifického tréninku
 • Výhody a nevýhody unilaterálních a bilaterálních variant dřepu
 • Praktický nácvik dřepů a jejich variací
 • Zásobník cviků unilaterální i bilaterálních variant dřepu od regrese až do postupné progrese

Aktuální termíny

semináře Kompletní průvodce dřepem

Aktuálně nejsou dostupné žádné termíny

Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub

Nenašli jste požadovaný seminář?

Neváhejte nás kontaktovat a my se vám ozveme s nabídkou individuálního kurzu.

kontaktujte nás button arrow right

— Detail semináře

Přítah a silový trénink

Instruktor Honza Šebek, Viktor Konečný | Max. účastníků 15 | Místo Praha | Trvání 4,5 h

Přítah je jeden z nejdůležitějších pohybových vzorů, který bývá v silovém tréninku často neprávem opomíjen na úkor tlaku. Zdravá a silná ramena vyžadují vhodnou rovnováhu mezi tlaky a přítahy, ideálně ve všech rovinách. Často ovšem u cvičenců dochází k nesprávné volbě cviků vzhledem k individuální tělesné konstituci, zdravotním omezením, nebo aktuální formě. Podrobně probereme mechaniku shybu jakožto vládce relativní síly horní poloviny těla. Vysvětlíme si, jak u u shybu s klienty dosáhnout provedení prvního opakování i následující proges pro zkušenější cvičence. Dále v rámci tohoto workshopu projdeme teoreticky i prakticky nejdůležitější body k ostatním přítahovým cvikům a optimálnímu nastavení přítahového tréninkového plánu v kontextu celého procesu. Rádi vás přivítáme na nabitém dni s následujícím programem:

Mobilita & flexibilita
 • Funkce ramenního pletence u přítahových cviků
 • Biomechanika pohybu – vztah lopatky a pažní kosti v rámci přítahu
 • Jak cviky modifikovat v případě zdravotních omezení a bolestí
 • Regrese a progrese přítahových cviků
 • Programming a plánování tréninkové cyklu u přítahových cviků
 • Vertikální přítah v praxi a jeho základní formy
 • Horizontální přítah v praxi a jeho základní formy
 • Doplňkové přítahové cviky pro komplexní rozvoj
 • Optimální poměr přítahových a tlakových cviků v tréninku

Aktuální termíny

semináře Přítah a silový trénink

Aktuálně nejsou dostupné žádné termíny

Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub

Nenašli jste požadovaný seminář?

Neváhejte nás kontaktovat a my se vám ozveme s nabídkou individuálního kurzu.

kontaktujte nás button arrow right

— Detail semináře

Trénink core pro maximální sportovní výkon

Instruktor Honza Šebek, Viktor Konečný | Místo Praha | Trvání 4,5 h

Trupová stabilizace a dech ovlivňují každý náš pohyb a mají významný vliv na sportovní výkon a prevenci zranění. Bohužel většina aktuálních seminářů a dostupných informací se až příliš zaměřuje na využití tréninku hlubokého stabilizačního systému pro rehabilitační účely. Pro velkou část běžné populace bude takový trénink představovat nedostatečný stimul a nevyužitý potenciál. O to více je potřeba využít progresivnější a náročnější cviky tréninku středu těla u sportovců. V rámci tohoto workshopu projdeme všechny důležité informace a mýty vztahující se k této problematice. V praktické části se pak zaměříme na všechny praktické aspekty od optimální dechové vlny až po nejvíce progresivní cviky core tréninku. Trénink core nemusí být pouze o vývojových pozicích. Pokud jste do svého tréninku nebo tréninku svých klientů ještě nezařadili různé formy farmářské chůze nebo chop lifty, je tento seminář určený přímo pro vás. V rámci workshopu probereme:

Mobilita & flexibilita
 • Funkce bránice a dechu
 • Anatomie trupové stabilizace
 • Dech a vliv na sportovní výkon a prevenci zranění
 • Testování trupové stabilizace a dechového vzoru
 • Dechová cvičení a vliv na autonomní nervovou soustavu
 • Spojitost dechu a autonomní nervové soustavy
 • Regrese a progrese cviků v jednotlivých rovinách
 • Explozivní varianty cviků pro trénink core
 • Programming a nastavení tréninku u core/anticore cviků

Aktuální termíny

semináře Trénink core pro maximální sportovní výkon

Aktuálně nejsou dostupné žádné termíny

Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub
Tréninkový kurz TrainingHub

Nenašli jste požadovaný seminář?

Neváhejte nás kontaktovat a my se vám ozveme s nabídkou individuálního kurzu.

kontaktujte nás button arrow right